ยกเลิกประกาศ

Homeยกเลิกประกาศ

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-08-03T15:28:08+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-08-03T15:28:08+07:00

– ยกเลิก – ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ลงวันที่ 1 เมษายน 2563

2020-08-03T15:22:55+07:00

– ยกเลิก – ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ลงวันที่ 1 เมษายน 25632020-08-03T15:22:55+07:00

– ยกเลิก – ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(Cape Seal) สายบ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง เชื่อม บ้านไม้เสี่ยว หมู่ที่ 9 ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา – เนื่องจาก มีการแก้ไขราคากลางของงานก่อสร้าง –

2020-07-20T15:27:41+07:00

– ยกเลิก – ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(Cape Seal) สายบ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง เชื่อม บ้านไม้เสี่ยว หมู่ที่ 9 ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา – เนื่องจาก มีการแก้ไขราคากลางของงานก่อสร้าง –2020-07-20T15:27:41+07:00

– ยกเลิกประกาศ – ประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน สำหรับโรงเรียนปราสาทวิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-07-14T13:16:18+07:00

– ยกเลิกประกาศ – ประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน สำหรับโรงเรียนปราสาทวิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-07-14T13:16:18+07:00