ประกาศเปิดเผยราคากลาง

Homeประกาศเปิดเผยราคากลาง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.18206) บ้านหนองตะไก้ – บ้านดอนกอก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

2020-08-11T14:30:49+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.18206) บ้านหนองตะไก้ – บ้านดอนกอก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา2020-08-11T14:30:49+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านหนองรังงาม ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง เชื่อม บ้นหนองจาน หมู่ที่ 3 ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

2020-08-11T14:20:53+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านหนองรังงาม ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง เชื่อม บ้นหนองจาน หมู่ที่ 3 ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา2020-08-11T14:20:53+07:00

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO(Reverse Osmosis System) จำนวน 1 ชุด สำหรับโรงเรียนหนองขามพิทยาคม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

2020-08-11T14:05:09+07:00

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO(Reverse Osmosis System) จำนวน 1 ชุด สำหรับโรงเรียนหนองขามพิทยาคม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา2020-08-11T14:05:09+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล์ติกคอนกรีต สายบ้านอุบลพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว – บ้านวังขอน หมู่ที่ 14 ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-08-06T15:47:25+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล์ติกคอนกรีต สายบ้านอุบลพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว – บ้านวังขอน หมู่ที่ 14 ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-08-06T15:47:25+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงรั้วอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2020-08-06T15:42:52+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงรั้วอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2020-08-06T15:42:52+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.17210) บ้านขุนละคร – บ้านหนองออ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-08-06T11:42:09+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.17210) บ้านขุนละคร – บ้านหนองออ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-08-06T11:42:09+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายนานิคม – หนองหว้าเอน จากบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 ถึงบ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลด่านช้าง เชื่อม หมู่ที่ 10 บ้านหนองหว้าเอน ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

2020-08-06T11:39:27+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายนานิคม – หนองหว้าเอน จากบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 ถึงบ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลด่านช้าง เชื่อม หมู่ที่ 10 บ้านหนองหว้าเอน ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา2020-08-06T11:39:27+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนสองครพิทยาคม ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

2020-08-06T09:57:45+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนสองครพิทยาคม ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา2020-08-06T09:57:45+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.16006) บ้านโนนสุวรรณ – บ้านโนนเสมา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

2020-08-05T15:28:45+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.16006) บ้านโนนสุวรรณ – บ้านโนนเสมา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา2020-08-05T15:28:45+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย – บ้านอ้อยช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

2020-08-05T09:46:27+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย – บ้านอ้อยช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา2020-08-05T09:46:27+07:00