ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Homeประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.15307) บ้านวังหิน – บ้านทองหลาง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-08-11T14:01:27+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.15307) บ้านวังหิน – บ้านทองหลาง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-08-11T14:01:27+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล โรงเรียนคลองไผ่วิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-11T13:38:40+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล โรงเรียนคลองไผ่วิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-08-11T13:38:40+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-07T15:58:06+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-08-07T15:58:06+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่ จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-08-07T15:56:56+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่ จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-08-07T15:56:56+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากทางบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลสามเมือง – โรงเรียนสีดาวิทยา ทต.สีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-08-07T15:55:47+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากทางบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลสามเมือง – โรงเรียนสีดาวิทยา ทต.สีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-08-07T15:55:47+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.16101) บ้านเจริญผล – บ้านสระแก้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-08-06T11:35:31+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.16101) บ้านเจริญผล – บ้านสระแก้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-08-06T11:35:31+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่น ระบบดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินโดยระบบการแพทย์ทางไกล จำนวน 2 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-08-05T14:25:01+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่น ระบบดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินโดยระบบการแพทย์ทางไกล จำนวน 2 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-08-05T14:25:01+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านมาบป่าแดง หมู่ที่ 11 ตำบลช่องแมว ถึง บ้านหนองไผ่ ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-08-05T13:00:33+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านมาบป่าแดง หมู่ที่ 11 ตำบลช่องแมว ถึง บ้านหนองไผ่ ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-08-05T13:00:33+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.02306) บ้านซับระวิง – บ้านบ่อลิง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-08-05T09:42:11+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.02306) บ้านซับระวิง – บ้านบ่อลิง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-08-05T09:42:11+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.02305) บ้านหนองสะแก – บ้านหนองหินโคน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-08-05T09:39:18+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.02305) บ้านหนองสะแก – บ้านหนองหินโคน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-08-05T09:39:18+07:00